ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Łodzi z dnia 28.11.2018 r. zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie odpowiednio:
– za odpady segregowane – 13 zł (za osobę)
– za odpady niesegregowane – 22 zł (za osobę).