Poniżej prezentujemy poglądową mapę osiedla

Ulice należące do Spółdzielni:
K. Adwentowicza
Aleja Przyjaźni – zmiana nazwy na ul. Św. Alberta Chmielowskiego
B. Bartoka
S. Czernika
J. Haška
Milionowa
Węgierska