Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2021,2022

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, pocztą lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w budynku Spółdzielni przy portierni. W przypadku wysyłki dokumentów, muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż w dniu 15.09.2021 do godziny 12.00 Oferta powinna zawierać co najmniej: Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego w Łodzi poszukuje osoby na stanowisko administratora nieruchomości.

Do ważniejszych obowiązków należeć będzie: obsługa nieruchomości powierzonych do osobistego nadzoru; nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym administrowanych nieruchomości; współpraca i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firm zewnętrznych oraz innych służb obsługujących budynki; dbanie o estetykę powierzonych nieruchomości oraz terenów zielonych; obsługa bezpośrednia lokatorów; prowadzenie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu obowiązków; Podstawowe wymagania: wykształcenie min. średnie; dobra