Ogłoszenia

Zapraszamy do odwiedzania naszego KLUBU „ALTERNATYWA” ul.Czernika 1/3 tel.: 42 673-81-90

Z dniem 1 września 2020 roku wznawiamy w Klubie Alternatywa zapisy na zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Zapisów można dokonywać osobiście w siedzibie klubu (ul . Czernika 1/3) lub telefonicznie (42-673-81-90, 42-673-82-51, 692-817-733) od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 17.00.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 1.10.2020 rok.

Rozpoczęcie zajęć uzależnione będzie od sytuacji epidemicznej w kraju, ilości osób zainteresowanych oraz wymogów zachowania reżimu sanitarnego.


PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA 2019 rok.
/uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018r./

Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizowanie zadań statutowych Spółdzielni.
Placówką realizującą program przedmiotowej działalności jest Klub Alternatywa działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego.
Oferta programowa placówki, stworzona w oparciu o funkcjonujące od lat sprawdzone formy pracy, skierowana jest do osób z różnych przedziałów wiekowych, zarówno do dzieci i młodzieży, jak też dorosłych mieszkańców naszej Spółdzielni.
W ciągu 2019 roku, prowadzone będą niżej wymienione zajęcia o charakterze cyklicznym:

– dla dzieci i młodzieży
   zajęcia plastyczne,
   zajęcia teatralne – Małe Formy Teatralne
   zajęcia teatralne – Formy Sceniczne „Nastolatki”,
   zajęcia przyrodniczo – ekologiczne,
   zajęcia wokalne,
   zabawy z językiem angielskim,
   zabawy z językiem niemieckim,
   zajęcia zumby,

– dla dorosłych:
   gimnastyka,
   aerobik,
   joga,
   zajęcia wokalno-muzyczne dla Seniorów,

Harmonogramy szczegółowo określające ilość i terminy prowadzenia poszczególnych zajęć cyklicznych sporządzane są po rozpoznaniu potrzeb środowiska, dostosowując je przede wszystkim do ilości uczestników oraz do szkolnych planów lekcji dzieci korzystających z zajęć klubowych.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą pod opieką fachowych instruktorów według opracowanych przez nich planów i programów pracy przy zachowaniu nadzoru organizacyjnego przez Dział Organizacji Wewnętrznej Spółdzielni.

Jednocześnie w programie działalności zakłada się realizację  poszerzonych zajęć w okresie ferii zimowych oraz z początkiem wakacji prowadzenie dwutygodniowej akcji letniej dla dzieci pozostających w mieście, zapewniając ciekawy program, dostosowany do ich wieku i zainteresowań.

W celu tworzenia warunków umożliwiających integrację i aktywizację środowiska emerytów planuje się kontynuację  cotygodniowych spotkań  Koła Seniorów.

W zakresie imprez okolicznościowych organizowane będą  spotkania świąteczne oraz  zabawy dla dzieci.

Tradycją lat ubiegłych, zorganizowana zostanie kolejna edycja Ekologicznego Konkursu Plastycznego oraz  kontynuowana będzie współpraca z innymi jednostkami ze środowiska lokalnego i z Radą Osiedla Widzew – Wschód.

Ponadto z uwagi na fakt iż, rodzaj prowadzonych form pracy i ich intensywność zależy przede wszystkim od zainteresowań uczestników, istnieje możliwość dokonywania ewentualnych zmian uwzględniających bieżące potrzeby środowiska i realnych do wdrożenia pod względem organizacyjnym i finansowym.