Informacja o możliwości składania wniosków w celu sporządzenia „Planu ogólnego dla Miasta Łodzi”

Informacja o możliwości składania wniosków w celu sporządzenia „Planu ogólnego dla Miasta Łodzi” przez Miejską Pracownie Urbanistyczną

Do pobrania