ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Stefana Batorego w Łodzi

PREZES
Dominik Pokorski
Z-CA PREZESA
Marek Rybka
Z-CA PREZESA
Weronika Kumor-Chełstowska


Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 11:00 – 17:00 po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie.