Wszystkim znana pieśń biesiadna, a miła jak żadna,
bo „kocha się raz”, gdy na śpiewanie jest czas. 

wtorek: 18:00 – 19:30