Wszystkim znana pieśń biesiadna, a miła jak żadna,
bo „kocha się raz”, gdy na śpiewanie jest czas.