OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. Bartoka 67informuje, że w wyniku analiz ofert zaproszenia do składania ofert w ramach utworzonego ,,BANKU WYKONAWCOW 2022″ w dniu 01.10.2021 r.opublikowanego na stronie internetowej SM im. Stefana Batorego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni wybrano następujące oferty: