OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni dysponuje używanymi płytami chodnikowymi o wymiarach: 50 x 50 cm w cenie 2,00 zł za szt. 35 x 35 cm w cenie 1,00 zł za szt. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 105 na I piętrze.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. Bartoka 67informuje, że w wyniku analiz ofert zaproszenia do składania ofert w ramach utworzonego ,,BANKU WYKONAWCOW 2022″ w dniu 01.10.2021 r.opublikowanego na stronie internetowej SM im. Stefana Batorego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni wybrano następujące oferty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi ogłasza konkurs ofert na ustalenie stawki czynszu oraz sposobu zagospodarowania lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Położenie i opis lokalu użytkowego: Łódź, ul. Elsnera 19, pawilon nr 26, pow. użytkowa – 134,82 m²                                        Lokal po gruntownym remoncie(podłogi, ściany, sufity, oświetlenie, instalacja elektryczna) przystosowany do prowadzenia działalności gastronomicznej.   II. Warunki konkursu ofert. Podmiot przystępujący do konkursu ofert, składa osobiście w siedzibie Spółdzielni im. Stefana Batorego – do skrzynki podawczej umieszczonej przy

Zajęcia w klubie Alternatywa

Z dniem 1 września 2021 roku Klub Alternatywa wznawia zapisyna bezpłatne zajęcia dla dzieci oraz odpłatne zajęcia ruchowe dla dorosłych dzieci – zabawy z językiem niemieckim – zabawy z językiem angielskim dorośli – gimnastyka, aerobik, joga Rozpoczęcie i przebieg zajęć uzależniony będzie od zainteresowaniaoraz aktualnej sytuacji pandemicznej Zapisy w klubie Alternatywa lub telefonicznie 42-673-81-90, 42-673-82-51

PRZETARG NIEOGRANICZONY (W TRYBIE ART. 70, PKT 1, 3 K.C.) NA DOCIEPLENIE SZCZYTU BL. 407

Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie wysłany na zwrotny adres email poprzedstawieniu danych teleadresowych Oferenta.Opis Przedmiotu Zam6wienia można również pobrać w siedzibie Sp6ldzielni Mieszkaniowejim. Stefana Batorego w Lodzi,92-531 Łódź, ul. Bartoka 67 w pokoju nr 116 (tel. 042 673 86 15).Oferty niespełniające warunków podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną odrzucone bez ich rozpatrzenia.Oferty należy przesłać na adres