Ogłoszenie o wyborze ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. Bartoka 67 informuje,że w wyniku analiz ofert zaproszenia do składania ofert w ramach utworzonego,,BANKU WYKONAWCÓW 2024-2025 – uzupełnienie” w dniu 09.11.2023 r.opublikowanego na stronie internetowej SM im. Stefana Batorego oraz tablicyogłoszeń w siedzibie Spółdzielni wybrano następujące oferty.