HISTORIA  POWSTANIA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ im. STEFANA BATOREGO

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i uchwaleniu w 1920 roku Ustawy  o spółdzielczości, następuje okres dynamicznego rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Na fali październikowej odwilży 1956 roku w spółdzielczości mieszkaniowej dostrzegano narzędzie umożliwiające rozwój budownictwa mieszkaniowego.

7 grudnia 1958 roku osiemdziesięciu pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi, zainteresowanych  uzyskaniem mieszkania, założyło Spółdzielnię Mieszkaniową, która w 1963 roku przyjęła nazwę Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”.

W lipcu 1975 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszy budynek mieszkalny nr 4 przy ul. Haśka 10. Był on również pierwszym budynkiem w osiedlu im. Stefana Batorego odebranym do zasiedlenia w maju 1976 roku.

W wyniku systematycznie prowadzonych inwestycji, w 1982 roku zasoby  w osiedlu im. Stefana Batorego liczyły 92 budynki mieszkalne.

15 września 1990 roku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” podejmuje uchwałę o podziale Spółdzielni.

Z RSM „Bawełna” wydzielają się dotychczasowe osiedla i tworzą odrębne Spółdzielnie: im. Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego i Mieszka I.

15 listopada 1990 roku odbyło się Zebranie Założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Stefana Batorego. Omówiono zasady wyodrębnienia w oparciu o uchwałę podziałową, uchwalono statut, a spośród członków założycieli dokonano wyboru pierwszego składu Rady Nadzorczej w ilości 15 członków.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 1991 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a z dniem 1 czerwca 1991 roku rozpoczęła działalność jako samodzielny podmiot.