OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni dysponuje używanymi płytami chodnikowymi o wymiarach: 50 x 50 cm w cenie 2,00 zł za szt. 35 x 35 cm w cenie 1,00 zł za szt. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 105 na I piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2021,2022

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, pocztą lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w budynku Spółdzielni przy portierni. W przypadku wysyłki dokumentów, muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż w dniu 15.09.2021 do godziny 12.00 Oferta powinna zawierać co najmniej: Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie

Wznowienie zajęć w klubie Alternatywa

Z dniem 1 września 2020 roku wznawiamy w Klubie Alternatywa zapisy na zajęcia dla dzieci i dorosłych. Zapisów można dokonywać osobiście w siedzibie klubu (ul . Czernika 1/3) lub telefonicznie (42-673-81-90, 42-673-82-51, 692-817-733) od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 17.00. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 1.10.2020 rok. Rozpoczęcie zajęć uzależnione będzie od sytuacji epidemicznej w