RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Stefana Batorego w Łodzi

KADENCJA 2018 – 2021

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w dniu 20 czerwca 2018 roku

PRZEWODNICZĄCY
Anna Banasiak
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Tomasz Gajek
SEKRETARZ
Mirosław Skoczylas
CZŁONKOWIE
Bronisław Badowski
Teresa Birecka
Henryk Mikołajczyk
Jerzy Szczepaniak
Jadwiga Ziółecka

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w terminie uprzednio uzgodnionym w Sekretariacie.