RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Stefana Batorego w Łodzi

KADENCJA 2023 – 2026

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w dniu 14 czerwca 2023 roku

PRZEWODNICZĄCY
Włodzimierz Zajączkowski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Jadwiga Szczepaniak
SEKRETARZ
Lidia Turska
CZŁONKOWIE
Irena Badowska
Piotr Banasiak
Sławomir Buczkowski
Andrzej Ćwiklewski
Marlena Gajek

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w terminie uprzednio uzgodnionym w Sekretariacie.