Dofinansowanie zadań

Informacja w zakresie dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„SEGREGACJA JEST POTRZEBNA – ZAKUP I MONTAŻ POJEMNIKÓW PÓŁPODZIEMNYCH W RAMACH DALSZEGO UDOSKONALANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W ŁODZI”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
305.400,00 zł. netto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN :
129.719,20 zł. netto
(UMORZENIE POŻYCZKI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDMIOTOWE ZADANIE)

ZAKRES ZADANIA :

 • Demontaż 7 szt. istniejących pergol śmietnikowych (utylizacja całości elementów stalowych i betonowych, usunięcie i utylizacja podłoża betonowego po pergolach, przygotowanie podłoża do montażu pojemników półpodziemnych)
 • Zakup pojemników półpodziemnych do zbiórki odpadów (8 gniazd po pięć pojemników każde) wraz z montażem
 • Utylizacja azbestu
 • Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 • Rodzaje pojemników:
  • pojemnik 5m³ na odpady zmieszane (czarny)
  • pojemnik 3m³ lub 5m³ na metale i tworzywa sztuczne (żółty)
  • pojemnik 3m³ lub 5m³ na papier (niebieski)
  • pojemnik 1,3m³ na szkło (zielony)
  • pojemnik 1,3m³ z wkładem twardym 0,8m³ na odpady BIO (brązowy)

LINK DO STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI : www.zainwestujwekologie.pl

Informacja w zakresie dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
” ZAKUP I MONTAŻ POJEMNIKÓW PÓŁPODZIEMNYCH W CELU KONTYNUOWANIA PROCESU UDOSKONALANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W ŁODZI”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
613.649,14 zł. netto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN :
 324.298,00 zł. netto
( POŻYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UMORZENIA )

ZAKRES ZADANIA :

 • Demontaż 13 szt. istniejących pergol śmietnikowych wraz z utylizacją elementów stalowych, betonowych wraz z podłożem)
 • Zakup i montaż 65szt. półpodziemnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w celu stworzenia 13 gniazd śmietnikowych (po pięć pojemników każde z nich).
 • Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 • Rodzaje pojemników:
  • pojemnik 5m³ na odpady zmieszane
  • pojemnik 3m³ na metale i tworzywa sztuczne
  • pojemnik 3m³ na papier
  • pojemnik 1,3m³ na szkło
  • pojemnik 0,8m³ na odpady BIO

LINK DO STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI : www.zainwestujwekologie.pl

Informacja w zakresie dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„ZAKUP I MONTAŻ POJEMNIKÓW PÓŁPODZIEMNYCH W CELU KONTYNUOWANIA PROCESU UDOSKONALANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W ŁODZI”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
613.649,14 zł. netto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN :
 66.221,23 zł. netto
(UMORZENIE POŻYCZKI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDMIOTOWE ZADANIE)

ZAKRES ZADANIA :

 • Demontaż 13 szt. istniejących pergol śmietnikowych (utylizacja całości elementów stalowych, usunięcie i utylizacja podłoża po pergolach, przygotowanie podłoża do montażu pojemników półpodziemnych)
 • Zakup pojemników półpodziemnych do zbiórki odpadów (13 gniazd po pięć pojemników każde)
 • Montaż pojemników (jedno gniazdo = 5 pojemników półpodziemnych)
 • Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 • Rodzaje pojemników:
  • pojemnik 5m³ na odpady zmieszane (czarny)
  • pojemnik 3m³ na metale i tworzywa sztuczne (żółty)
  • pojemnik 3m³ na papier (niebieski)
  • pojemnik 1,3m³ na szkło (zielony)
  • pojemnik 0,8m³ na odpady BIO (brązowy)

LINK DO STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI : www.zainwestujwekologie.pl

Informacja w zakresie dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania:
„ZAKUP I MONTAŻ POJEMNIKÓW PÓŁPODZIEMNYCH W CELU UDOSKONALENIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W ŁODZI”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
237.151,24 zł. netto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN:
201.894,00 zł. netto (pożyczka z możliwością umorzenia)

ZAKRES ZADANIA:

 • Demontaż 5 szt. istniejących pergol śmietnikowych wraz z utylizacją elementów stalowych, betonowych wraz z podłożem oraz azbestu
 • Zakup i montaż 33szt. półpodziemnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w celu stworzenia 7 gniazd śmietnikowych ( 6 gniazd z pięcioma pojemnikami oraz 1 gniazdo z trzema pojemnikami ).
 • Rodzaje pojemników:
  • pojemnik 5m³ na odpady zmieszane
  • pojemnik 3m³ na metale i tworzywa sztuczne
  • pojemnik 3m³ na papier
  • pojemnik 1,3m³ na szkło
  • pojemnik 0,8m³ na odpady BIO
 • Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl