BANK WYKONAWCÓW 2024-2025 – informacje o wyborze ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi, ul. Bartoka 67 informuje, że w wyniku analiz ofert zaproszenia do składania ofert w ramach utworzonego „BANKU WYKONAWCÓW 2024-2025” w dniu 16.10.2023 r. opublikowanego na stronie internetowej SM im. Stefana Batorego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni wybrano następujące oferty:

Do pobrania