INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ROCZNEGO.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi uprzejmie informuje, że oddnia 15.03.2OL9 r. do dnia 24.03.2OL9 r. przez gospodarzy bloków będą roznoszone rozliczeniaroczne (za rok 2018 r.) dla lokali mieszkalnych w naszych zasobach. Rozliczenie będzie wydanetylko właścicielowi lub współwłaścicielowi danego lokalu mieszkalnego. W przypadkunieotrzymania rozliczenia rocznego od gospodarza budynku, bqdzie można odebrać je osobiściew siedzibie

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Łodzi z dnia 28.11.2018 r. zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie odpowiednio:– za odpady segregowane – 13 zł (za osobę)– za odpady niesegregowane – 22 zł (za osobę).

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Pod linkiem: „policja_ostrzega.pdf„, zamieściliśmy ostrzeżenie łódzkiej Policji, przed nowymi formami oszustw, których ofiarami staje się coraz więcej osób. Lektura szczególnie przeznaczona dla osób starszych. Zachęcamy do przeczytania.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego informuje, że pracownicy Spółdzielni wyposażeni są w imienne identyfikatory.Identyfikator na odwrocie posiada pieczątkę Spółdzielni.Potwierdzenia autentyczności identyfikatora można dokonać pod numerem telefonu: 42 673-86-15.