INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ROCZNEGO.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi uprzejmie informuje, że od
dnia 15.03.2OL9 r. do dnia 24.03.2OL9 r. przez gospodarzy bloków będą roznoszone rozliczenia
roczne (za rok 2018 r.) dla lokali mieszkalnych w naszych zasobach. Rozliczenie będzie wydane
tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi danego lokalu mieszkalnego. W przypadku
nieotrzymania rozliczenia rocznego od gospodarza budynku, bqdzie można odebrać je osobiście
w siedzibie Spółdzielni w dniach 25-26,03,2019 r. w pokoju nr 9 od godz. 10, okazując dowód
osobisty. Po tym terminie rozliczenie zostanie wystane pocztą za potwierdzeniem odbioru.