Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego informuje, że pracownicy Spółdzielni wyposażeni są w imienne identyfikatory.
Identyfikator na odwrocie posiada pieczątkę Spółdzielni.
Potwierdzenia autentyczności identyfikatora można dokonać pod numerem telefonu: 42 673-86-15.