Ważny komunikat

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA IM. STEFANA BATOREGO W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni. We wszystkich sprawach zachęcamy Państwa do kontaktu z namiw formie mailowej, 

Odwołanie walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zaplanowane na dzień 3 czerwca 2020 r. zostaje odwołane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony od dnia 14 marca 2020 r. Zarząd poinformuje o nowym terminie Walnego Zgromadzenia wywieszając informacje na klatkach schodowych, tablicy informacyjnej w budynku Spółdzielni, na

Wzory dokumentów

Szanowni Państwo, dla Państwa wygody umieściliśmy na naszej stronie wzory najczęściej wykorzystywanych dokumentów. Odnaleźć je można w sekcji „Informator > Dokumenty do pobrania” lub bezpośrednio pod tym linkiem: https://smbatory.pl/dokumenty-do-pobrania/

INFORMACJA DOT. ROZLICZENIA ROCZNEGO

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa i zalecanymi środkami bezpieczeństwa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Batorego informuje, że rozliczenie roczne lokali mieszkalnych za rok 2019 oraz zawiadomienie o terminie obrad Walnego Zgromadzenia będzie wrzucane przez gospodarzy do skrzynek pocztowych. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję, że od dnia 17.03.2020 obsługa członków Spółdzielni oraz