Ogłoszenie VI Komisariatu Policji o zakłócaniu porządku publicznego

Ogłoszenie VI Komisariatu Policji o zakłócaniu porządku publicznego przy ul. Czernika 10A – teren przyległy do sklepu ,,Karafka”.

Do pobrania