Zawiadomienie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego z siedzibą w Łodzi przy
ul. B. Bartoka 67 zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie
się w dniu 12 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 17.00 w Hali Sportowej przy
ul. Sobolowej 1.

Do pobrania