Odwołanie walnego zgromadzenia Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zaplanowane na dzień 3 czerwca 2020 r. zostaje odwołane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony od dnia 14 marca 2020 r. Zarząd poinformuje o nowym terminie Walnego Zgromadzenia wywieszając informacje na klatkach schodowych, tablicy informacyjnej w budynku Spółdzielni, na stronie www.smbatory.pl oraz poprzez eBOK.