INFORMACJA DOT. ROZLICZE NIA ROCZNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 14.03.2020 r. do dnia 21.03.2020 r. przez gospodarzy bloków będą roznoszone rozliczenia roczne (za rok 2O19 r.) dla lokali mieszkalnych w naszych zasobach. Rozliczenie będzie wydane tylko właścicielowi lub współwłaścicielowi danego lokalu mieszkalnego. Nieodebrane rozliczenie zostanie wystane pocztą za potwierdzeniem odbioru.