APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA W SPRAWIE WYRZUCANIA ODPADÓW

Apel do mieszkańców osiedla im. Stefana Batorego

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej im. St. Batorego apeluje do Państwa o niewyrzucanie odpadów niepodlegających segregacji.

Więcej informacji dostępnych w załączniku.

Do pobrania