Jesteś tutaj

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. Stefana Batorego w Łodzi

KADENCJA 2015 - 2018

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w dniu 10 czerwca 2015 roku

PRZEWODNICZĄCY
Ilona Szymańska
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Marek Marszał
SEKRETARZ
Anna Mrozek
CZŁONKOWIE
Bronisław Badowski
Anna Banasiak
Teresa Birecka
Tomasz Gajek
Zdzisław Kaczmarek
Henryk Mikołajczyk
Mirosław Skoczylas
Jerzy Szczepaniak
Jadwiga Ziółecka

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w terminie uprzednio uzgodnionym w Sekretariacie.

SKŁAD KOMISJI PROBLEMOWYCH RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. STEFANA BATOREGO

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącej
Członek
Banasiak Anna
Skoczylas Mirosław
Szczepaniak Jerzy
SPOŁECZNA KOMISJA MIESZKANIOWA
Przewodnicząca 
Z-ca Przewodniczącej
Członek
Ziółecka Jedwiga
Birecka Teresa
Badowski Bronisław
KOMISJA D/S PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
Przewodniczący 
Z-ca Przewodniczącego 
Członek
Gajek Tomasz
Marszał Marek
Mrozek Anna
KOMISJA D/S KULTURY I SPORTU
Przewodniczący 
Z-ca Przewodniczącego 
Członek
Kaczmarek Zdzisław
Szczepaniak Jerzy
Mikołajczyk Henryk