Jesteś tutaj

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Łodzi z dnia 28.11.2018 r. zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie odpowiednio:

- za odpady segregowane - 13 zł (za osobę)

- za odpady niesegregowane - 22 zł (za osobę).