Jesteś tutaj

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi informuje, że w dniach od 17.03.2018 do 25.03.2018 r. będą roznoszone rozliczenia roczne wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Członków. Rozliczenia będą roznoszone przez gospodarzy budynków w terminach podanych na informacjach wywieszonych na klatkach schodowych. Niedostarczone rozliczenie roczne, będzie można odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni pok. nr 9 w dniach 26-27.03.2018 r. Po tym terminie rozliczenie roczne będzie wysłane pocztą - listem poleconym na adres lokalu.